Eğitim DünyasıEğitim HaberleriGüncel Haberlerİlkokulda EğitimLisede EğitimOkul Öncesinde EğitimÜniversitede Eğitim
Popüler

Genel Kültür Konuları Nelerdir?

Ülkede yapılan Kpss (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavının yarısını genel kültür konuları oluşturmaktadır. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans (1. Oturum) Kpss sınavlarının hepsinde genel kültür bölümleri bulunmaktadır. Bu sınavlarda başarıyı yakalamak isteyen herkes bu bölümdeki sorulara doğru cevap verebilmelidir. Genel kültür konuları Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel bilgiler olmak üzere 4’e ayrılır.

Tarih

Kpss sınavında bu bölümden 30 adet soru çıkmaktadır. Bu sınavlarda dikkat edilmesi gereken noktalardan biriside sınavların artık tamamen bilgiye göre değil de muhakeme gücüne de dayandığıdır. Bu yüzden artık tamamen ezbere yönelmek yanlış bir çalışma şekli olmaktadır. Ezberlenen derslerin kısa sürede unutulması durumu da bu konuyu zorlaştırmaktadır. Bu yüzden bu sınavlara çalışırken daha çok ezberlemek yerine olayları bir dizin halinde öğrenmek aralarında bağlantı kurmak ve bir konuyu gerçekten öğrendikten sonra sonraki konuya geçmek tarih olaylarına daha çok hâkim olabilmeyi sağlar ve daha akılda kalıcı şekilde öğrenilmiş olmasını sağlar. Hem bu sayede zamanla muhakeme gücünü de kazandırmış olur.

Kpss tarih konuları şu şekildedir;
. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
. İlk Türk İslam Devletleri
. Osmanlı Devleti
. Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık
. Kurtuluş Savaşı
. Cemiyetler
. Cepheler
. Meclisin Açılması
. Cumhuriyetin İlanı
. Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri
. Atatürk Dönemi İç ve Dış Politika
. Atatürk İlke ve İnkılapları
. 2. Dünya Savaşı ve Sonrası
.Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
Bunların dışında bazı sınavlarda Yakın Tarih başlığı altında da sorular sorulabilmektedir.

Coğrafya

Kpss sınavında bu bölümden 18 soru sorulmaktadır. Tarih bölümünde belirtilen tüm şeyler bu bölümde de geçerlidir. Bu bölümde de yine bilgi eşliğinde muhakeme gücü aranmaktadır. Tüm bu çalışma önerileri dâhilinde önemli olan noktalardan biride öğrenilen her konudan sonra yeterli sayıda soru çözülmesi olayıdır. Bir konuyu en iyi pekiştirmenin tek yolu o konu ile ilgili bugüne kadar sorulmuş olan veya sorulması muhtemel olan tüm soru tiplerine hâkim olmaktır.  Bu yüzden her konu bitiminde o konuyla alakalı tüm soru tiplerini görmek konuyu net bir şekilde anlamaya da imkân tanımaktadır.

Kpss coğrafya konuları şunlardır;

. Türkiye’nin Fiziki Coğrafyası ve Coğrafi Konumu
. Türkiye’nin Yer Şekilleri, Bitki Örtüsü, Su Kaynakları ve İklimi
. Türkiye’nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
. Tarım, Hayvancılık ve Orman
. Madenler ve Enerji Kaynakları
. Sanayi, Ticaret, Ulaşım ve Turizm
. Türkiye Bölgeler Coğrafyası

Vatandaşlık

Bu bölümden ortalama olarak 9 adet soru sorulabilmektedir.
Kpss vatandaşlık konuları şunlardır;
. Hukukun Temel Kavramları
. Anayasa Hukuku ve Temel Kavramlar
. 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri
. Yasama
. Yürütme
. Yargı
. Temel Hak ve Hürriyetler
. İdare Hukuku
. Uluslararası Kuruluşlar

Güncel Bilgiler

Bu bölümden genel olarak 3 adet soru sorulmaktadır.
Kpss güncel bilgiler konuları şunlardır;
. Birleşmiş Milletler
. Türkiye’nin Üye Olduğu Uluslararası Kuruluşlar
. Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
. Ulusal Kuruluşlar

İlgili makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close