Eğitim DünyasıEğitim HaberleriGüncel HaberlerOkul Öncesinde Eğitim

Genel Kültürü Ne Belirler

İnsanı diğer hayvanlardan farklı kılan tek özellik ihtiyacı olan aracı ürete bilme yeteneğidir. İlkel toplumlardan günümüze kadar olan bütün sıçramalar insanların kendi gereksinimi kolaylaştırmak için ürettiği araçların birer sonucudur. Üretilen bütün bu ihtiyaçları bizler altyapı unsuru olarak görürüz.
Peki, bu altyapı unsuru ne?

Alt yapı-Üst yapı unsurları nedir?

Altyapı dediğimiz kavram her türlü üretim biçimini anlatmak için kullanılır yani üretim biçimi ve ilişkisi nasıl olursa toplumda o şekilde yön alacağını ön kabul olarak gören teoridir. Bu teorinin fikirsel babası  Karl Marxtır. Altyapı kavramını tek başına anlamak mümkün değildir. Bir biri ile bütünlüğü olan üst yapı unsurunun da bilinmesi gerekir üst yapı dediğimiz unsursa bizlerin günlük hayatta somut veya soyut olarak karşımıza çıkan olgulardır.

Altyapı                                   Üstyapı
-Üretim tarzı                            -Din
-Üretim biçimi                          -Eğitim
-Üretim ilişkileri                        -Siyaset
-Üretim şekli                             -Aile
-Kültür
Marx’ın toplumsal teorisine göre bakıldığında alt yapı üst yapıyı belirler.

Altyapının Kültüre Etkisi

Avcı toplayıcı toplumlarda tüketilen gıdayı elde etme koşullarının zorluğu insan gruplarının daha garanti bir ürüne itmiştir buda tarım devrimini zorunlu kılmıştır. Avcı toplayıcı toplumda yaşayan bir kadın tarım toplumuna göre daha özgürdür. Bunun temelinde toplayıcılığın avcılık görevine göre daha garanti olması ve barındırdığı tehlike açısından daha düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Lakin tarım toplumuna geçişle birlikte kadının toplumsal rolü tamamı ile değişmiştir. Bu da temelde geçmiş kültürle bağların kopması ile sonuçlanmıştır.

İnsan nüfusunun artması ile tarımdan elde edilen ürünler yetmemeye başlamıştır. Bunun yanı sıra daha çeşitli ihtiyaçların da çıkması geleneksel üretim tarzının yetersizliğini ortaya koymuştur. Artık yeni bir üretim araçlarına olan ihtiyaç tüm açıklığıyla ortaya çıkmıştır. Daha kısa süre içinde daha çok meta üretimi yapabilecek makinelere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç da sanayi devrimini zorunlu kılmıştır. Sanayi devrimi ile birlikte kadınla erkeğin toplumsal rolü birbirine yaklaşmıştır, bunun sebebi artık beden gücüne olan gereksinim azalmış olmasıdır. Kadınla erkeğin iş hayatına girmesi ile birlikte geleneksel üst yapı unsurları (eğitim, siyaset, kültür, aile v. b) işlevlerini kaybetmiş ve toplumsal kültür yerle bir olmuştur ve eski kültür yerini yeni bir kültüre bırakmak zorunda kalmıştır. Artık genel kültür tüketim kültürüdür.

Sonuç

Genel anlamda kültürü etkileyen birçok olgu vardır. Bunların içinde tüm üstyapı unsurlarını sayabiliriz. Lakin belirleme açısından bakıldığında belirleyici olan son tahlilde altyapıdır.

İlgili makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close